Informatie over gegevensbescherming voor de website

Hierna informeren wij u (conform art. 12 e.v. DSGVO) welke persoonsgegevens (hierna ook "gegevens" genoemd) wij verzamelen in het kader van de beschikbaarstelling van de website, de inhoud en de functies ervan, en voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken.

 

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

.

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Str. 9
53501 Grafschaft - Gelsdorf
Duitsland

Authorized to represent: Axel Pinders
E-mailadres:info@dohse-aquaristik.de

Meer informatie over het bedrijf en andere contactmogelijkheden vindt u in ons impressum: https://www.dohse-aquaristik.de/impressum

 

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ VAN U?

Wij verwerken verschillende soorten gegevens in het kader van onze website:
- Inventaris/meestergegevens (bijv. naam, adres)
- Inhoudsgegevens (bijv. Übermittte berichten, tekstinvoer)
- Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
- Communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen)
- Gebruiksgegevens (bv. bezochte subpagina's, zoektermen, interessegebieden, toegangsduur/tijden)

Wij verwerken deze gegevens van verschillende categorieën betrokkenen:
- Belanghebbende partijen en gebruikers (bijvoorbeeld bezoekers van de website)
- Werknemers (bijv. werknemers, sollicitanten)
- Zakelijke partners (bijv. prospects, klanten, leveranciers)
- Communicatiepartners

 

Waarom en met welk doel verwerken wij deze gegevens?

Door middel van onze website hebben wij de mogelijkheid bezoekers te voorzien van informatie over ons bedrijf, alsmede over onze producten en diensten. Deze informatieverstrekking vindt plaats op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Als wij gegevens van u ontvangen, verwerken wij deze gegevens in principe alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben ontvangen of verzameld.

Verwerking van gegevens voor andere doeleinden kan alleen worden overwogen indien de noodzakelijke wettelijke vereisten overeenkomstig art. 6, lid 4, DSGVO bestaan. In dit geval zullen wij uiteraard voldoen aan alle informatieverplichtingen overeenkomstig artikel 13, lid 3, DSGVO en artikel 14, lid 4, DSGVO.

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
- Beschikbaarstelling van de website, de functies en de inhoud ervan
- Beantwoorden van vragen en communicatie
- Veiligheidsmaatregelen
- Bereikmeting, marketing en direct marketing
- Nakoming van (pre)contractuele verplichtingen, prestaties en service

Een SPECIALE MEDEDELING: HET ONLINE AANBOD EN WEBHOSTING

Wij maken gebruik van een web hosting service provider om onze online service veilig en efficiënt te kunnen aanbieden. Wij rekenen op haar infrastructuur en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte, databanken en technische onderhouds- en beveiligingsdiensten.

Door het loutere gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch verzameld door de systemen in het kader van de webhosting. Deze gegevens zijn technisch noodzakelijk om de stabiliteit en de veiligheid van de systemen te waarborgen. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van de wettelijke basis van gerechtvaardigd belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).
Deze gegevens (in de context van toegangs-/logbestanden) kunnen het volgende omvatten IP-adres, datum/tijd van het verzoek, inhoud van de opgevraagde pagina, verzonden inhoud, verzonden datavolume, verwijzende website, browser, besturingssysteem, taal, enz.
Deze verzamelde gegevens worden na een week automatisch gewist of anoniem gemaakt.

Om de gegevens van de gebruiker verder te beschermen, gebruiken wij extra veiligheidsmaatregelen zoals het verkorten van het IP-adres of de SSL-versleuteling van de website.

Gebruik van webhostingproviders:
Host Europa
Provider: Host Europe GmbH, Hansestrasse 111, 51149 Köln, Duitsland
Website: https://www.hosteurope.de
Privacybeleid: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/

 

EEN SPECIALE OPMERKING: KOEKJES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser automatisch op uw computer worden opgeslagen. Zij maken de analyse van uw gebruik van de website mogelijk, maar ook de toewijzing van de door u gevraagde inhoud.

Er zijn twee verschillende soorten cookies.
Tijdelijke cookies (bv. sessiecookies) worden automatisch door uw browser gewist zodra u de website verlaat of, afhankelijk van de instellingen, wanneer u uw browser afsluit. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goede gebruik van de website.

Permanente cookies blijven actief in het geheugen totdat u actief uitlogt of een vooraf bepaalde duur is üoverschreden. U kunt deze cookies ook op elk moment actief verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. Deze cookies kunnen de interesses van gebruikers opslaan of worden gebruikt voor bereikmeting of marketingdoeleinden.

Daarnaast zijn er essentiële cookies, die noodzakelijk zijn voor de werking van de functionaliteit van de website.

Deze website gebruikt alleen tijdelijke cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Aangezien deze essentieel zijn voor het gebruik van het online aanbod, is de verwerking ervan gebaseerd op de rechtsgrondslag van legitiem belang (Art. 6 par. 1 lit. f DSGVO).

 

Deze website maakt alleen gebruik van tijdelijke cookies.

 

EEN SPECIALE NOTA: NIEUWSBRIEF

Wij sturen regelmatig een nieuwsbrief om onze abonnees op de hoogte te houden van nieuws en nieuwe producten en diensten.

De inschrijving voor onze nieuwsbrief geschiedt in principe ützlich over de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Nadat u zich in het daartoe bestemde formulier op onze website hebt geregistreerd met uw e-mailadres voor de nieuwsbrief, ontvangt u een e-mail met een bevestigingslink. Wanneer u uw inschrijving op de nieuwsbrief bevestigt door op de link te klikken, is de inschrijvingsprocedure voltooid. Om de wettelijke vereisten voor het bewijs van deze dubbele opt-in te documenteren, registreert onze nieuwsbriefdienstverlener uw IP-adres en het tijdstip van toestemming. Met het oog op een permanent bezwaar tegen de ontvangst van de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres opgeslagen in het kader van een zwarte lijst. De registratie van het correcte verloop van het inschrijvings-/uitschrijvingsproces vindt plaats op basis van het rechtmatige belang (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Het verzenden van de nieuwsbrief is wederom gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Om dit te doen, klikt u gewoon op de overeenkomstige afmeldlink in de voettekst van elke nieuwsbrief of neemt u per e-mail contact met ons op Het verzenden van de nieuwsbrief is ook hier gebaseerd op de rechtsgrondslag van toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Om dit te doen, klikt u op de corresponderende afmeldlink in de voettekst van elke nieuwsbrief of neemt u contact met ons op via e-mail op info@dohse-aquaristik.de - wij helpen u dan graag verder.

Daarnaast kunnen wij het succes van onze nieuwsbriefcampagne analyseren via onze nieuwsbriefdienstverlener. Nieuwsbrieven bevatten zogenaamde webbakens - zeer kleine transparante afbeeldingen die van de server van de nieuwsbriefprovider worden geladen wanneer de nieuwsbrief wordt bekeken en zo aangeven dat de e-mail is geopend. Wanneer dit webbaken wordt opgeroepen, worden technische gegevens en informatie over uw browser en computersysteem, evenals het IP-adres en het tijdstip van de oproep, verzameld. Bovendien verzamelen wij informatie over welke links zijn aangeklikt. Deze informatie kan om technische redenen aan de gebruiker worden toegewezen, maar het is niet ons doel de gebruiker te identificeren. Wij willen onze inhoud alleen maar beter en interessanter voor u maken door analyse.

Ingevoerde nieuwsbriefprovider:
Newsletter2go
Leverancier:Sendinblue GmbH,Köpenicker Straße 126,10179 Berlijn
Website: https://de.sendinblue.com/
Privacyverklaring: https://de.sendinblue.com/legal/privacypolicy/

 

Een speciale opmerking: CONTACT FORM

Als u ons via het contactformulier een vraag wilt stellen, worden de door u verstrekte gegevens (waaronder uw e-mailadres, uw naam en uw verzoek) opgeslagen en aan ons doorgegeven. Deze verwerking van uw verzoek is gebaseerd op de rechtsgrondslag van de vervulling van precontractuele maatregelen (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO) en verder op het legitieme belang om uw verzoek te beantwoorden (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Wij zullen de van u ontvangen gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming. Wij wissen de in dit kader verkregen gegevens nadat opslag niet langer noodzakelijk is (bijv. wanneer de aanvraag is voltooid), of beperken de verwerking indien er wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens te bewaren.

 

Een speciale opmerking: EMBEDDED FUNCTIES EN INHOUD

We streven er altijd naar om de inhoud van onze website interessant en nuttig voor u te maken. Daartoe integreren wij functionele en inhoudelijke elementen van andere aanbieders ("derde aanbieders"). Dit kunnen kaarten, lettertypes, video's, grafieken of andere interactieve inhoud zijn.

De integratie van dergelijke inhoud vereist dat de derde aanbieder uw IP-adres ontvangt. Zonder dit kan de derde aanbieder de inhoud niet aan u tonen/doorzenden. Wanneer u de inhoud oproept, kan de desbetreffende aanbieder cookies plaatsen om het bezoekersverkeer op de door u bezochte pagina's te evalueren. Voorts kunnen gegevens zoals locatiegegevens, duur van het bezoek, verwijzende pagina's, informatie over het besturingssysteem en de browser worden verwerkt.

Wij gebruiken de inhoud van deze derde aanbieders op basis van de wettelijke basis van legitiem belang (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO).

Geïnstalleerde providers:
. Google Maps
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland
Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Website: https://cloud.google.com/maps-platform
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy
Oppositie Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Advertentieweergave-instellingen: https://adssettings.google.com/authenticated

YouTube-Videos
Provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland
Moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Webseite: https://www.youtube.com
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy
Oppositie (Opt-Out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated

 

Op WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG IS DE PROCEDURE GEBASEERD?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is in beginsel – tenzij er nog specifieke wettelijke bepalingen zijn – Art. 6 DSGVO. Hierbij komen met name de volgende mogelijkheden in aanmerking:

- Gegevensverwerking op basis van toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO)
- Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten of precontractuele maatregelen (Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO)
- Gegevensverwerking op basis van een belangenafweging (art. 6, lid 1, onder f), DSGVO)

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

Indien wij gegevens verwerken op basis van een belangenafweging, heeft u als betrokkene het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de bepalingen van artikel 21 van de GDPR.

 

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Wij verwerken de gegevens zo lang als nodig is voor het betreffende doel.

Voor zover er wettelijke opslagverplichtingen bestaan – bijv. in het handelsrecht of belastingrecht – worden de betreffende persoonsgegevens opgeslagen voor de duur van de opslagverplichting. Na het verstrijken van de bewaarplicht zal worden nagegaan of er nog een noodzaak tot verwerking bestaat. Als er geen behoefte meer is, worden de gegevens gewist.

Beginsel is dat wij tegen het einde van een kalenderjaar de gegevens opnieuw bekijken om te zien of verdere verwerking nodig is. Gezien de omvang van de gegevens, wordt deze evaluatie uitgevoerd met betrekking tot specifieke soorten gegevens of doeleinden van de verwerking.

U kunt te allen tijde (zie "Uw rechten als betrokkene") informatie opvragen over de gegevens die wij over u hebben opgeslagen en, als dat niet nodig is, kunt u ook verzoeken om de gegevens te wissen of de verwerking te beperken.

 

Aan WIE ONTVANGERS WILLEN DE GEGEVENS WORDEN VERSTREKT?

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract met u, indien de doorgifte is toegestaan op basis van een belangenafweging in de zin van art. 6 lid 1 sub f DSGVO, indien wij wettelijk verplicht zijn de gegevens door te geven of indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven. In de aanloop naar een eventuele overdracht van uw gegevens, zorgen wij ervoor dat de bescherming van uw gegevens ook voor de derde partij gewaarborgd is.

 

WAAR WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

Tenzij anders vermeld in de individuele functies, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt in datacenters in de Bondsrepubliek Duitsland, de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

Wij hebben geen invloed op de verwerking van uw gegevens.

Wij hebben geen invloed op de plaats waar uw gegevens door de nieuwsbrief of de aanbieder van de embedded content worden verwerkt. Raadpleeg voor meer informatie hun mededelingen over gegevensbescherming.

 

Uw RECHTEN ALS „BEVOEGDE PARTIJ“

U hebt het recht om informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

Wilt u informatie over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Als u een verzoek om informatie indient dat niet schriftelijk is, begrijpt u dan dat wij u kunnen vragen om bewijs te leveren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Als u een verzoek om informatie indient dat niet schriftelijk is, begrijpt u dan dat wij u kunnen vragen om bewijs te leveren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Als u een verzoek om informatie indient dat niet schriftelijk is, begrijpt u dan dat wij u kunnen vragen om bewijs te leveren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Als u een verzoek om informatie indient dat niet schriftelijk is, begrijpt u dan dat wij u kunnen vragen om bewijs te leveren dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bij het opvragen van informatie willen wij erop wijzen dat wij geen toegang hebben tot de metadata die door de aanbieder van de nieuwsbriefdienst of de aanbieder van de embedded content worden of zijn verwerkt. Daarom kunnen wij u hierover geen informatie geven. Alleen de desbetreffende aanbieder heeft toegang tot de gegevens die over zijn gebruikers zijn opgeslagen om informatie te verstrekken, en alleen de aanbieder heeft toegang om zo nodig passende maatregelen te nemen. Als u nog hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.

U hebt ook recht op rectificatie of wissing of op beperking van de verwerking voor zover de wet u dat recht toekent.

Verder heeft u het recht bezwaar te maken tegen verwerking binnen de reikwijdte van de wet. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U hebt met name het recht om overeenkomstig artikel 21, leden 1 en 2, DSGVO bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens in verband met direct marketing, indien deze geschiedt op basis van een belangenafweging.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Een overzicht van de functionarissen voor gegevensbescherming van de landen, alsmede hun contactgegevens, vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

Hoe kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken

Wij hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
U kunt deze persoon als volgt bereiken:

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG
- Functionaris gegevensbescherming - Otto-Hahn-Str. 9
53501 Grafschaft - Gelsdorf
Duitsland
E-Mail: datenschutz@dohse-aquaristik.de

 

 OPMERKINGEN BIJ DEZE PRIVACY BELEID

Wij stellen alles in het werk om deze privacyverklaring regelmatig bij te werken en up-to-date te houden. Het is derhalve mogelijk dat de inhoud van deze verklaring wordt gewijzigd. Informeert u zich regelmatig over de actuele stand van onze informatie inzake gegevensbescherming.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van toestemming, zullen wij u automatisch op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in onze verklaring inzake gegevensbescherming.

Datum: juni 2020