Waterbehandeling

Van leidingwater tot aquariumwater. Hoe hygiënisch en schoonons leidingwater ook zijn mag, hetis nog lang geen aquariumwater.Vele belangrijke voedingsstoffenvoor planten ontbreken in hetleidingwater resp. werden bij debehandeling onttrokken. Onderandere koolstof, kalium, natrium,ijzer, mangaan vele sporenelementenen ook talrijke organische stoffen,die bijv. onontbeerlijk voor eengezonde plantengroei zijn chloor,silicaten, zware metalen en organischebelastingen kunnen de oorzaakvoor een aantal waterproblemenzijn. Ook heeft de gezonde enevenwichtige bacteriënhuishoudingeen beslissende invloed op debiologie en het welzijn van al hetleven in het aquarium Ons doel ishet om te zorgen voor optimalelevensomstandigheden voor vissenen planten.

Gan
Gan

Waterconditioner met b...

Cur
Cur

Beschermend tonicum me...

Bacter
Bacter

Micro-organismen voor ...

KH+/GH+
KH+/GH+

Hardheidsvormers voor ...

KH+
KH+

Waterharder

Dupla Siliphos freshwater
Siliphos freshwater

verwijderingsmiddel vo...