Voer

Dieren die door mensen gehoudenworden, moeten op een passendemanier gehouden en gevoerdworden. Het voer moet bepaaldemineralen en vitamines enminimale hoeveelheden noodzakelijkesporenelementen bevatten. Alleenop die manier kan het algemeneweerstandsvermogen van de dierenversterkt en het risico op ziektesgeminimaliseerd worden.Met DuplaRin bieden wij ookonder ons merk Dupla een uniekvoerconcept aan. Een onderzoeknaar de voedingsgewoonten vantropische vissen heeft aangetoond:meer dan 80 procent van hunvoedingsbestanddelen zijn identiek.Op basis van die kennis hebbenwij een voer ontwikkeld, dat allevissen optimaal voorziet. Passendbij de muilgrootte van de vissenbieden wij het voer in verschillendegroottes en tabletvormen aan.

Gel-O-Drops Mysis
Gel-O-Drops Mysis

DuplaRin L
DuplaRin L

voor grote vissen

DuplaRin M
DuplaRin M

voor middelgrote aquar...

DuplaRin S
DuplaRin S

voor kleine vissen

Dupla Gel-o-Drops 24  Hemp & Spirulina
Dupla Gel-o-Drops 24 Hemp & Spirulina

Geleivoer voor het dag...

Dupla Gel-o-Drops 24  Bugs & Proteins
Dupla Gel-o-Drops 24 Bugs & Proteins

Geleivoer voor het dag...

Dupla Gel-o-Drops  Weekend
Dupla Gel-o-Drops Weekend

Weekendvoer voor sierv...

Dupla Gel-o-Drops Holiday
Dupla Gel-o-Drops Holiday

Vakantievoer voor sier...

Gel-O-Drops Artemia
Gel-O-Drops Artemia

Dupla Gel-O-Drops Artemia Micro
Dupla Gel-O-Drops Artemia Micro

Gel-O-Drops White Mosquito
Gel-O-Drops White Mosquito

Gel-O-Drops Red Mosquito
Gel-O-Drops Red Mosquito

Gel-O-Drops Cyclops
Gel-O-Drops Cyclops

Gel-O-Drops Mysis
Gel-O-Drops Mysis

Gel-O-Drops Krill
Gel-O-Drops Krill

Gel-O-Drops Special Mix
Gel-O-Drops Special Mix

DuplaRin Colour S
DuplaRin Colour S

kleurbevorderend voer

DuplaRin Colour M
DuplaRin Colour M

kleurbevorderend voer

DuplaRin Colour L
DuplaRin Colour L

kleurbevorderend voer

DuplaRin Ground
DuplaRin Ground

voor bodemvissen

Eeze Powder
Eeze Powder

160 ml / 40 g

Vit
Vit

Vitaminenconcentraat