Verwarmingssysteem

Het allerbelangrijkste voordeelvan een vloerverwarming is deintegratie van de bodem binnenhet temperatuurgebied van hetaquarium. In tegenstelling tot eenstaafverwarming is hierdoor eenzelfde temperatuur in het wateren op de bodem mogelijk. Hetis precies zo in een natuurlijkebiotoop. Bovendien wordt de innatuurlijk water heersende stromingvan het vloerwater gekopieerd; aande planten worden voedingsstoffenvoor een betere groei toegevoegden de vermindering van organischafval door bacteriën wordt door eenverbetering van de watercirculatieverhoogd. Zo ontstaan natuurlijkevoorwaarden voor een optimaalaquarium.

Heat Up 50
Heat Up 50

Warmteregelaar voor aq...

Thermometer
Thermometer

Inclusief zuignap en k...